Anastasiya Nesterova

Insel

Insel-Zirkus V · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Insel-Zirkus III · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Insel-Zirkus II · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Insel-Zirkus I · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Insel-Zirkus IV · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Seenebel · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Zum Ellenbogen · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Fahrwasserzeichen · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Strohernte · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Tischtennis · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Rettungsstation · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm
Leuchtturm · 2018 · Farbholzschnitt · 21 × 60 cm